opc_loader

Verschil CBD en THC

Verschil tussen CBD en THC - Verschillen tussen twee soortgelijke stoffen!

CBD en THC zijn twee soortgelijke stoffen met verschillende eigenschappen. Het zijn de twee bekendste en, voor zover we weten, de belangrijkste cannabinoïden die zich in cannabis bevinden. Ze behoren, te samen met nog ruim 100 andere cannabinoïden die er in cannabisplanten te vinden zijn, tot een exclusieve klasse van chemische verbindingen die ons lichaam herkent en beschouwt als lichaamseigen stoffen.

De chemische formule (C₂₁H₃₀Oâ‚‚) en molaire massa (314,46 g/mol.) zijn van zowel cannabidiol (CBD) als tetrahydrocannabinol (THC) identiek aan elkaar, maar er zit een klein verschil in de moleculaire geometrie (de driedimensionale verbuigingen van atomen), zoals in de bovenstaande banner duidelijk te zien is. Ze zijn dus alletwee opgebouwd uit 21 koolstofatomen, 30 waterstofatomen en 2 zuurstofatomen met dezelfde molaire massa, alleen zijn deze anders gerangschikt.

Verschillende kenmerken en effecten

De kenmerken en effecten van beide componenten verschillen echter enorm van elkaar. Zo staat THC bekend als een psychoactief bestanddeel dat in staat is om zich te binden aan de CB1-receptoren van het endocannabinoïden systeem in ons lichaam, waardoor de gebruiker het bekende stoned of high-achtige gevoel ervaart na het nuttigen van wiet of THC olie.

Hierdoor is het voor recreatieve gebruikers vaak van groot belang om wietsoorten te verkrijgen met een zo hoog mogelijke concentratie van dit populaire bewustzijnsveranderende ingrediënt. In de voorgaande jaren is er door kwekers dan ook extra veel aandacht besteed om hoger geconcentreerde wiet soorten te kweken om aan de grote vraag van de recreatieve gebruikers te voldoen.

De cannabinoïde CBD werd als niet belangrijk beschouwd en soorten met hoge gehaltes cannabidiol waren dan ook vrij zeldzaam. Deze niet-psychoactieve cannabinoïde heeft, in tegenstelling tot THC, geen directe bindingsaffiniteit voor de CB1- of CB2-receptoren, maar kan op diverse andere manieren invloed uitoefenen.

CBD en THC Verschillen

CBD-rijke hennepplant

CBD komt veel in hennep voor en THC in wiet

De populariteit van dit stofje uit cannabis is enorm gestegen. En in tegenstelling tot THC dat hoofdzakelijk in wietplanten te vinden is, komt CBD juist in hogere concentraties in hennepplanten voor. Het voordeel hiervan is dat hennep vanwege de minimale THC-gehaltes in Nederland en sommige andere landen legaal geteeld mag worden.

Bovendien zijn op hennep gebaseerde CBD olie producten, vanwege het ontbreken van het psychoactieve effect, ook volledig geschikt voor het toedienen aan kinderen, oude mensen en dieren. Na gebruik van een CBD product zul je niet stoned worden en zullen de dagelijkse bezigheden geen hinder ondervinden, terwijl dat na gebruik van een THC product soms tegenovergesteld kan uitpakken en de werkzaamheden er door beïnvloed kunnen worden. En zo zijn er nog vele andere verschillen tussen CBD olie en THC olie te noemen.

Overeenkomsten en verschillen tussen CBD en THC

Onderstaande tabellen geven een aantal van de bekendste eigenschappen van beide fytocannabinoïden weer. De eerste tabel geeft een aantal kwaliteiten aan die min of meer hetzelfde zijn, terwijl de tweede tabel de eigenschappen aangeeft die van elkaar afwijken en specifiek voor de betreffende cannabinoïde zijn.

De twee cannabinoïden CBD en THC hebben onder andere de onderstaande overeenkomsten:

 • Zijn beiden natuurlijke bestanddelen die afkomstig zijn uit nuttige cannabisplanten
 • Behoren allebei tot de groep fytocannabinoïden
 • Veroorzaken geen onthoudingsverschijnselen

Op de onderstaande punten verschillen de twee stoffen juist van elkaar. De verschillende eigenschappen zijn onder andere:

                    CBD                     THC
 • Hogere concentraties aanwezig in hennep
 • Niet psychoactief
 • Voedingssupplement
 • In de meeste landen legaal / Vrij verkrijgbaar
 • Niet slaapopwekkend
 • Zeer geschikt voor kinderen
 • Zeer geschikt voor dieren
 • Hogere concentraties aanwezig in wiet
 • Psychoactief
 • Vermeld op Opiumlijst (Lijst I)
 • In de meeste landen illegaal / Niet vrij verkrijgbaar
 • Slaapopwekkend
 • Stimuleert de eetlust
 • Voorzichtigheid geboden bij gebruik bij kinderen
 • Voorzichtigheid geboden bij gebruik bij dieren

In veel situaties hebben beide stoffen echter een aanvullende impact op elkaar. Dit wil zeggen dat het bij een hoop situaties van belang is dat beide fytocannabinoïden aanwezig zijn om een optimale invloed te kunnen uitoefenen.

Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat een combinatie van alle aanwezige cannabinoïden, terpenen, flavonoïden en overige bestanddelen in de cannabisplant nog nuttiger is. Meer onderzoek is echter vereist om alle bijzondere eigenschappen van deze wonderbaarlijke plant in kaart te brengen.

Welke cannabinoïde is slaapopwekkend?

De fytocannabinoïde THC is een uitstekend slaapopwekkend middel. Na gebruik ervaren verreweg de meeste mensen dat ze heerlijk slapen en weer fit en uitgerust wakker worden. Het bestanddeel cannabidiol is echter niet geschikt als slaapopwekkend middel. 

Onderscheid in legaliteit

Het gebruik van THC-rijke wiet veroorzaakt een bewustzijnsveranderd effect maar veroorzaakt geen gevaar. Toch is cannabis waarin meer dan 0,2 - 1,0% THC zit, in verreweg de meeste landen illegaal verklaard. Ook in Nederland is het gebruik officieel illegaal, maar men hanteert een gedoogdbeleid.

Dit houdt in dat je niet meer dan 5 gram wiettoppen in de coffeeshop mag kopen of in je bezit mag hebben. Ook wordt het kweken van 5 wietplanten gedoogd, mits je geen overlast veroorzaakt of meerdere professionele hulpmiddelen gebruikt, zoals bijvoorbeeld kunstlicht of ander technisch apparatuur. Dit wordt namelijk beschouwd als beroepsmatige bezigheid en zal worden vervolgd.

Hoge CBD-gehaltes in Hennep

Hoge CBD-gehaltes in Hennep

Verschillende soorten gebruikers

Doordat CBD dus in hogere concentraties in hennep is te vinden en doordat het een niet psychoactief en legaal bestanddeel is, heeft de interesse in cannabis zich uitgebreid van enkel recreatieve gebruikers die op zoek zijn naar soorten met hoge concentraties THC, naar mensen die baat zoeken bij cannabis en juist een grote interesse in CBD hebben.

Doordat cannabidiol dus steeds meer bestudeerd wordt en de kennis zich via internet in snel temp verspreidt, wordt deze laatste groep gebruikers dan ook iedere dag flink groter. Er zijn hierdoor in de loop der tijd wietsoorten ontwikkeld met hoge gehaltes aan CBD maar deze soorten zijn niet makkelijk te krijgen en tevens erg prijzig. Bovendien maakt het hoge gehalte aan THC in deze soorten de plant en producten hiervan, illegaal.

Hierdoor zijn bepaalde kwekers en vele fabrikanten van olie extracten zich, net als Cibiday, nu meer gaan richten op de legale hennep soorten waarbij de aandacht volledig wordt gevestigd op het verkrijgen van planten met hogere gehaltes aan CBD. Vandaag de dag heeft hennep er, naast de vezel- en zaadproductie, een uiterst belangrijke gebruiksfunctie bij gekregen waarbij cannabidiol geheel op de voorgrond staat.

De verschillen tussen CBD en THC in een afbeelding weergegeven

In de onderstaande afbeelding worden de verschillen tussen de twee belangrijke cannabinoïden nog eens duidelijk weergegeven. Vanwege het illegale karakter verkopen wij enkel CBD producten en geen THC producten.

Verschillen tussen CBD en THC