opc_loader

Wielkopolskie Hennep

Wielkopolskie Hennep - Hennepras uit Polen

Wielkopolskie is een eenhuizige hennep variëteit die afkomstig is uit Polen. Verdere informatie over dit hennepras ontbreekt bij ons. We zullen dit te zijner tijd trachten aan te vullen.

Algemene info Wielkopolskie hennepplanten